Fosterdiagnostik

Ultraljud

I tidig graviditet kan ultraljud utföras om mensdata är osäkra och behov av en datering finns för att säkerställa graviditetens längd. Du får då träffa någon av våra gynekologer som gör ett ultraljud. Ultraljud kan också behöva göras om graviditeten är misstänkt avvikande. Är du tidigt i graviditeten görs ultraljudet på GynHälsan Barnmorskemottagning och är du i den senare delen avsvarar Fostermedicinska enheten på Akademiska sjukhuset för det.

Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik innebär att olika tester och undersökningar som ger information om fostret i magen utförs. Med ultraljud så kallat NUPP, KUB (Kombinerat Ultraljud och Biokemiskt prov), fostervattensprov och moderkaksprov kan du få veta om fostret har vissa avvikelser eller sjukdomar. Blodprover inför dessa tester tas på mottagningen och remiss för övrig diagnostik skickas till Fostermedicinska enheten på Akademiska sjukhuset. Dessa undersökningar är Landstingsfinansierade.

NIPT (Non-invasive prenatal testing)
NIPT är ett relativt nytt sätt att påvisa en kromosomavvikelse hos fostret. Ett blodprov från den gravida kvinnan tas och fostrets DNA som finns cirkulerande i kvinnans blod analyseras sedan. Testet kan göras från v.10+0 och framåt. Inget prov från moderkaka eller fostervatten behövs för denna typ av analys. Svaret har en hög känslighet och pålitlighet som ligger på mer än 99%. Avvikelser på kromosom 13, 18 och 21 samt könskromosomerna X och Y är det som ingår i det basala testet. Analysen av provet görs i samarbete med fostertest.se i Göteborg.

Testet erbjuds på GynHälsan Barnmorskemottagning, dock är detta prov inte Landstingsfinansierat. Priset för blodprov, konsultation och ultraljud är 5330 kr (om ultraljud redan utförts är priset 5000kr för basutbud). Kontakta mottagningen för mer information och vägledning.