Entré Rundelgränd 3c Väntrum Äppelblom

Välkommen till GynHälsan Barnmorskemottagning!

GynHälsan Barnmorskemottagning är öppen för alla gravida, men också för kvinnor som är i behov av rådgivning gällande preventivmedel och allmän gynekologisk hälsa. Vi utför test för könssjukdomar och cellprov enligt allmän screening.
Rådgivning, utredning och behandling av
klimakteriebesvär erbjuds.
 

GynHälsan Barnmorskemottagning drivs i privat regi men har avtal med Landstinget i Uppsala län. Detta innebär att patientavgifterna är  samma som inom Landstinget och besöken till mödravården är gratis. Mottagningen är centralt belägen på Rundelsgränd 3c i Uppsala.

På Rundelsgränd 3c finns även gynekologmottagningen GynHälsan  där läkare som är specialister i gynekologi/obstetrik arbetar. Nära samarbete mellan de två mottagningarna finns och en del av barnmorskorna och läkarna arbetar på båda enheterna för att värna kontinuiteten för kvinnan och paret som går hos oss.

Yoga för gravida
Under våren 2018 kommer två grupper med Yoga för gravida att starta hos oss. Kontakta oss för mer information, du kan delta även om du inte är inskriven på GynHälsan BMM. Kursen ges i samarbete med ASW Uppsala.