loading...

Välkommen till GynHälsan
Barnmorskemottagning!

GynHälsan Barnmorskemottagning är öppen för alla gravida, men också för kvinnor som är i behov av rådgivning gällande preventivmedel och allmän gynekologisk hälsa.
Vi utför test för könssjukdomar och cellprov enligt allmän screening.
 
GynHälsan Barnmorskemottagning drivs i privat regi men har avtal med Region Uppsala. Detta innebär att patientavgifterna är  samma som inom Landstinget och besöken till mödravården är gratis. Mottagningen är belägen på Rundelsgränd 3c i Uppsala.


På Rundelsgränd 3c finns även gynekologmottagningen GynHälsan  där läkare som är specialister i gynekologi/obstetrik arbetar. Nära samarbete mellan de två mottagningarna finns och en del av barnmorskorna och läkarna arbetar på båda enheterna för att värna kontinuiteten för kvinnan och paret som går hos oss.

Inom samma organisation finns även möjlighet att utredas och behandlas för infertilitet, detta sker via
GynHälsan Fertilitetsklinik.